ZAJÍMAVÉ ADRESY NA INTERNETU

Český internet :  
Bojová ukázka z Ukrajiny http://mujweb.cz/www/
ukrajina1918/
Klub vojenské historie http://www.legie.lionet.cz/
Československé legie v Itálii http://web.redbox.cz/maxi/
uvod.htm

CESTA ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ KOLEM SVĚTA DO VLASTI

http://albion.webzdarma.cz/
Paměti 
z první světové války l9l4 - l9l8 
Josefa Šrámka z Ústí nad Labem
http://staff.infima.cz/~svoboda/
sramek.htm
Josef Klát
 
Zápisky 1917 - 1920
  http://www.rubena.cgs.cz/
zapisky/zapisky.htm
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA http://www.fw.cz/valka/
Na těchto stránkách najdete podrobnější výcuc z historie 1. světové války ? http://1svetova.hyperlink.cz/
JEDNOTA ČS. OBCE LEGIONÁŘSKÉ http://eldar.cz/legie/
Letecká esa    http://server-mat.fce.vutbr.cz/
safarik/ACES/index.html
Vynikající stránka letadel http://www.cmail.cz/zapp/
Zahraniční internet :   
LINKY    http://ww1aviationlinks.cjb.net/
  http://www.blauermax.de./
Výběr prvoválečných letadel   http://canopus.lpi.msk.su/
~watson/wwifighters2.html
Letecká esa   http://www.cableregina.com/
users/magnusfamily/ww1.htm
Oswald Boelcke http://www.geocities.com/
TimesSquare/Zone/4914/dicta.htm
Jasta 2 "Boelcke" http://www.jastaboelcke.de/index2.htm
Kreslená letadla http://www.wwiaviation.com/toc.html
Vyznamenání a medaile http://raven.cc.ukans.edu/~kansite/
ww_one/medals/medalshome.html
Tisíce fotek z Velké války http://raven.cc.ukans.edu/
~kansite/ww_one/photos/greatwar.htm
Over The Front http://www.overthefront.com/
Výkresy letadel http://members.home.net/nieuport/
Trojplošníky http://209.235.66.44/WW1/
TriMadness/trimad.htm
History of Austria,
Austro-Hungarian Empire --
Primary Documents
http://library.byu.edu/~rdh/
eurodocs/austria.html
  http://members.tripod.com/
~msg_fisher/index.html
The Aerodrome http://www.theaerodrome.com/
index.html
Kanadská letecká esa http://www.accessweb.com/
users/mconstab/index.html-ssi
  http://www.wpafb.af.mil/
museum/early_years/ey.htm
Letecká esa http://club.euronet.be/philippe.saintes/as.htm